Pokud se díky neustálým novelám nestíháte orientovat v oblasti veřejných zakázek, jste na správném místě. Nabízíme Vám kompletní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek. Tyto veřejné soutěže podléhají přísným pravidlům, a třebaže se zdají zdánlivě jednoduché, přinášejí četná úskalí. Pojem veřejné zakázky vymezuje Zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.). Jedná se o zakázku realizovanou na základě písemné smlouvy s jedním nebo více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek, služeb nebo provedení stavebních prací.

Pro uchazeče

Jste dodavatel zboží, poskytujete služby nebo provádíte stavební práce? Chcete se zúčastnit vypsané veřejné soutěže, ale příliš se neorientujete v Zákonu o veřejných zakázkách? Jsme tu právě pro Vás! V koordinaci s Vámi připravíme Vaši nabídku tak, aby splňovala veškeré podmínky pro účast v jakémkoli ze zadávacích řízení.

Pro zadavatele

Jestli patříte mezi veřejného (Česká republika, státní příspěvkové organizace, územní samosprávné celky aj.), dotovaného (právnická nebo fyzická osoba – podnikatel), sektorového nebo centrálního zadavatele, dorazili jste na správné místo. Bezpečně Vás provedeme labyrintem veřejných zakázek a dotáhneme je za Vás až do konce. Co od Vás potřebujeme? Především základní údaje a nejdůležitější fakta:

  • Identifikační údaje
  • Identifikační číslo (IČO)
  • Jméno jednající osoby
  • Předmět veřejné zakázky
  • Technickou specifikaci (detailní údaje o předmětu veřejné zakázky)
  • Výši předpokládané ceny

Více už řešit nemusíte, společnost BlueFort se už o všechno podstatné postará. Další Vaše součinnost bude zapotřebí až po přijetí nabídek uchazečů.