Jestli patříte mezi veřejného (Česká republika, státní příspěvkové organizace, územní samosprávné celky aj.), dotovaného (právnická nebo fyzická osoba – podnikatel), sektorového nebo centrálního zadavatele, dorazili jste na správné místo. Bezpečně Vás provedeme labyrintem veřejných zakázek a dotáhneme je za Vás až do konce. Co od Vás potřebujeme? Především základní údaje a nejdůležitější fakta:

  • Identifikační údaje
  • Identifikační číslo (IČO)
  • Jméno jednající osoby
  • Předmět veřejné zakázky
  • Technickou specifikaci (detailní údaje o předmětu veřejné zakázky)
  • Výši předpokládané ceny

Více už řešit nemusíte, společnost BlueFort se už o všechno podstatné postará. Další Vaše součinnost bude zapotřebí až po přijetí nabídek uchazečů.