Pokud se díky neustálým novelám nestíháte orientovat v oblasti veřejných zakázek, jste na správném místě. Nabízíme Vám kompletní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek. Tyto veřejné soutěže podléhají přísným pravidlům, a třebaže se zdají zdánlivě jednoduché, přinášejí četná úskalí. Pojem veřejné zakázky vymezuje Zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.). Jedná se o zakázku realizovanou na základě písemné smlouvy s jedním nebo více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek, služeb nebo provedení stavebních prací.