Společnost BlueFort s.r.o. Vám nabízí pomoc v oblasti veřejných zakázek. Ať už jste na straně zadavatele či uchazeče zajistíme Vám komplexní servis spojený s realizací zakázek nebo s účastí v zadávacích řízeních. Podle Zákona o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.) výběrová řízení musí provést nejen obce a státní příspěvkové organizace, ale i soukromé osoby, tedy podnikatelé, kteří žádají o dotaci. Naše společnost je připravena Vás danou problematikou provést a vybrat Vám optimální druh zadávacího řízení. Součástí našich služeb je zpracování veškerých dokumentů, řešení oznamovacích povinností a také součinnost při výběru a uzavírání smluv s vítězným dodavatelem. Pro uchazeče, kteří se hodlají účastnit veřejných zakázek na straně dodavatelů, zpracujeme jejich nabídky dle požadavků daného zadávacího řízení.